Stichting ASLI
Algemene Stijlleiders, Leraren en Instructeurs

een culturele belangenorganisatie in de Pencak Silat Indonesia

Home
Tanding Kampioenschap PPS Manyang 2009


Op 31 mei 2009 hield PPS Manyang een Tanding Kampioenschap in Den Helder. Dit kampioenschap is zeer succesvol geweest: 24 scholen namen deel, met in totaal 189 pesilats.
Dit was het grootste tanding evenement dat ooit heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de Pencak Silat in Nederland. Het overtrof zelfs het Europese kampioenschap.

PPS Manyang organiseert jaarlijks een Tanding Kampioenschap. Tot nu toe lag het accent bij deze wedstrijden op de jeugd. Dit jaar was het bedoeld voor zowel jeugd, junioren als senioren.

De 189 deelnemers waren verdeeld op 5 wedstrijdvelden. Nederland, België en Duitsland waren vertegenwoordigd. Verder werkten, naast de organistatie Manyang, aan deze wedstrijd mee: 12 erkende wasits, 20 juryleden en 14 officials. Natuurlijk waren er ook een warung makan en diverse stands. Verder is er tijdens het evenement geld opgehaald voor een goed doel, namelijk de campagne 'Because I'm a Girl' van Plan Nederland. De titel van het toernooi was dan ook 'Vechten voor meiden'.

Het Seni-Beladiri festival in Poeldijk, waarbij de sfeer ook goed was, heeft de voorzet gegeven tot een sportieve wedstrijd. De verhoudingen onderling waren uitermate goed. De sfeer werd namelijk bij de opening gezet door de ambassadeur Zijne Excellentie J.E. Habibie, die de wedstrijd opende met een toespraak, waarbij iedereen aandachtig luisterde. Z.E. Habibie benadrukte het belang van de zelfbeheersing bij het beoefenen van de Pencak & Silat. Het feit dat iedereen zo stil is tijdens zijn speech, getuigt van een grote beheersing, en dat hoort bij de Pencak en Silat. Dit stimuleert ons om de broederschapszin hoog te houden. Stichting ASLI is Z.E. Habibie zeer dankbaar dat hij, ondanks zijn drukke schema, de tijd en moeite heeft genomen om bij dit evenement aanwezig te zijn. Tot genoegen van Stichting ASLI was ook de attaché van Cultuur, Bapak Firdaus Dahlan, erbij geweest.

Gedurende deze dag is er dus geen sprake geweest van onsportief gedrag. Helaas heeft er rond 14.00u wel een ongeval plaatsgevonden, waarbij een pesilat op zijn keel geraakt was. Hierdoor moest de hulp van een ambulance worden ingeroepen. Alle wedstrijden werden tijdelijk stilgelegd. Alhoewel dit incident indruk maakte, konden de wedstrijden hierna zonder problemen doorgang vinden.

Alhoewel dit soort ongevallen bij martial arts wedstrijden sporadisch voorkomen, wil Bapak Tönjes als sesepuh het belang benadrukken van het volgen van de spelregels in de Pencak Silat. Een ongeluk zit in een klein hoekje en wanneer de spelregels niet worden opgevolgd, wordt de kans op gevaarlijke situaties groter.

Stichting ASLI dankt alle betrokkenen voor deze geweldige dag en hoopt dat dit nog vele jaren op deze wijze voortgezet mag worden.