Stichting ASLI
Algemene Stijlleiders, Leraren en Instructeurs

een culturele belangenorganisatie in de Pencak Silat Indonesia

Terug naar verslagen
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE KEPALA ALIRAN2 / GURU2 P.S.I. NEDERLAND
OP ZONDAG 24-06-2007

IN BUURTHUIS ‘DE RONDWEG’, CAMPHUYSENSTRAAT 1 TE EINDHOVEN 
Aantal personen aanwezig bij aanvang:  32 verdeeld over circa 15 verenigingen. 
Start om 13.20uOpening door de voorzitter, waarna een moment stilte voor bezinning en gebed volgens ieders geloof. 

Mededelingen
Wegens drukte op de Nederlandse wegen is het voor velen onmogelijk om op tijd in de vergadering aanwezig te zijn. Nadat de aanvang met 20 minuten is vertraagd, komen er nog geïnteresseerden binnen (sommigen staan niet op de presentielijst, waardoor het aantal op ongeveer veertig uitkomt).

In totaal zijn 45 uitnodigingen verstuurd via e-mail. Ongeveer 40 personen hebben zich aangemeld, verdeeld over 12 alirans. Ook zijn er aanmeldingen naar aanleiding van een onlangs gehouden bijeenkomst van verenigingen in het zuiden, georganiseerd door dhr. R. Brandt.

Afgemeld: de heren Kneefel, Theuvenet, Vink en Drijssen van de Dewan Sesepuh. Dhr. Bijl, dhr. Schutte, dhr. Lerick, dhr. Supriyono en kader Merpati Putih, kader Pamor Badai. 

Doel bijeenkomst door voorzitter Ph.J.C. Tönjes Glr. Sanjoto.
Dhr. Tönjes wil als voorzitter allereerst benadrukken dat de doelstelling van deze vergadering niet is om een anti-bond gevoel te bevestigen of te creëren. Stichting Asli is niet anti-bond. Integendeel. Stichting Asli is juist voorstander van de NPSB (Nederlandse Pencak Silat Bond). De NPSB is namelijk een naamswisseling van de NAPSI, die hijzelf samen met dhr. De Groot heeft opgericht. De Stichting Asli is echter geen voorstander van het huidige bestuur van de NPSB, dat bestaat uit twee personen, hetgeen niet voldoet aan de wettelijke eisen. Het streven is om de NPSB weer gezond te krijgen middels een nieuw bestuur. En daarna weer een samenwerking tot stand te brengen.

De Stichting Asli is dus geen concurrent van de NPSB, maar juist een ondersteuning.

Het bestuur van Stichting Asli staat positief tegenover de verlangens en wensen van de belanghebbenden (stijlleiders, leraren en instructeurs in de Pencak Silat) te verwezenlijken op het gebied van o.a. tanding en seni wedstrijden en hiertoe opleidingen in het leven te roepen. Het bestuur van de Stichting Asli is dan ook in het bezit van de nieuwe reglementen uit Indonesië.

Waarom is deze dag gekozen? Stichting Asli wil in een korte tijd beslissingen nemen en het noorden en zuiden dichter tot elkaar brengen: want wedstrijden die in het noorden van het land worden georganiseerd bezorgen de deelnemers uit het zuiden lange reistijden. Andersom zouden pesilats uit het noorden ook deel kunnen gaan nemen aan wedstrijden in het zuiden van het land.

Waarom nu pas? Sinds 29 maart 2006 was het niet mogelijk om een voortzetting te verwezenlijken. De president PERSILAT, dhr. Nalapraya, heeft op deze dag de Stichting Asli en haar belanghebbenden verzocht om terug te komen tot de NPSB. Echter, er zijn verzoeken voor wedstrijden waar de Bond niet aan voldoet. Dhr. Tönjes heeft nu een voortzetting van de stichting Asli geforceerd. Vandaag wordt dan ook besloten om wedstrijden te organiseren, waar al een begin is gemaakt door dhr. Kessing van Perguruan Pencak Silat Manyang (Zaanstreek), dhr. Smith van Perguruan Pencak Silat Satria Muda Minangkabau Nederland (Hoofddorp) en dhr. Brandt van P.S.O. Satria Pusaka (Roermond) en waarbij de Stichting Asli ook betrokken is geweest. Stichting Asli wil dit voortzetten door een gekwalificeerde wasit jury op te leiden, waardoor er eenheid komt binnen de verschillende wedstrijden op het gebied van seni en tanding. Elke aliran zou dan enkele gevorderen moeten laten deelnemen aan de opleidingen. De groep van wasit en jury vormt dan een groep die later notarieel gevestigd wordt en deze groep zou tegen een redelijke tegemoetkoming uitgenodigd kunnen worden voor elke wedstrijd van verenigingen, al dan niet aangesloten bij de Bond.

Een tweede, echter niet minder belangrijke taak van de Stichting Asli is het beantwoorden van vragen over de herkomst van sromingen en stijlen. Stichting Asli kan indien noodzakelijk hiervoor ook contacten plegen met organisaties in Indonesië, om ‘zoekende’ verenigingen onder te brengen bij een stijl. 

Inpassingen en status graduatie voor toekomstig ordelijk verloop, door dhr. G. de Groot.

De Asli is bedoeld voor leidinggevenden en niet voor de individuele leden en zij komt op voor de belangen van alle stijlleiders ter voorkoming van versplintering van stijlen. Er kunnen sancties opgelegd worden vanuit de stichting voor personen die niet de eisen van de perguruan willen volgen.

De Stichting Asli is niet anti-bond, degenen die hier aanwezig zijn en ook lid zijn van de NPSB, kunnen gewoon lid blijven. Degenen die zichzelf als lid afgemeld hebben, hebben hier hun redenen voor: financiële redenen, zoals de hoge bijdrage die de NPSB vraagt, of teleurstellende ervaringen in het verleden met het huidige bestuur.

De NPSB blijft de wedstrijden voor de PERSILAT organiseren. Stichting Asli gaat traditionele evenementen en wedstrijden organiseren.

Stichting Asli wil broederschap onder pesilats stimuleren. Dhr. De Groot heeft derhalve pogingen ondernomen om de relatie met de NPSB te herstellen en een samenwerking te bewerkstelligen. Op een door de PERSILAT belegde vergadering bij de ambassade op 29-03-2006 heeft dhr. Nalapraya, president van de PERSILAT, ieder opgeroepen om zich weer aan te sluiten bij de NPSB. Dhr. Nalapraya heeft dhr. De Groot de bevoegdheid gegeven om namens het bestuur van de stichting Asli te onderhandelen met dhr. Frederikz als voorzitter van de NPSB. Pogingen tot het verkrijgen van de samenwerking hebben niet tot het gewenste resultaat geleid, en ook correspondentie bleef onbeantwoord. Het laatste leidde tot stopzetting van verdere pogingen om de wensen van de president PERSILAT te verwezenlijken.

Dhr. De Groot zet zijn betoog voort d.m.v. een vereenvoudigde versie van het organigram van de Stichting Asli (in de bijlage bevindt zich de uitgebreide versie). Het woord ‘asli’ betekent ‘oorspronkelijk / origineel / authentiek’, echter het wordt hier gebruikt als afkorting van ‘Algemene Stijlleiders Leraren en Instructeurs’. Dit is de belangrijkste betekenis. Stichting Asli is een tweetalige organisatie. De PERSILAT in Jakarta en de KBRI (Indonesische ambassade) in Den Haag zijn betrokken bij de Stichting Asli. Tevens zijn er twee raadgevende organen verbonden: de Dewan Sesepuh (Raad van Ouderen) en de Dewan Guru (Raad van Leraren). Verder zijn verschillende commissies opgenomen binnen de Stichting Asli ter bewerkstelliging van de doelstellingen. 
PAUZE om 14.15u. Gelegenheid voor onderlinge gesprekken/ overwegingen. 

15.00u Voortzetting bijeenkomst: vragen

Dhr. Kakerissa, Panca Sila: Wat houdt ‘authentiek Pencak Silat’ in?
Antwoord bestuur Asli: In de jaren zestig zijn de de Pencak en Silat naar Nederland gebracht door degenen die vanuit Indonesia zich hier vestigden. Sommige van hen hadden geen leraar meer omdat deze is overleden. Dan spreken we van een autonome stijl. Sommigen hebben echter contact  kunnen houden met hun moederorganisatie in Indonesië en zijn hierbij aangesloten. Als zij de erkenning krijgen van een bestaande moederorganisatie, spreken we van een ‘authentieke stijl’.

Dhr. De la Rambelje, PPS Pengendalian Daya, heeft moeite een besluit te vormen: hij kan nu nog niet beslissen of hij met Stichting Asli in zee wil gaan. Er is voor hem nog veel onduidelijkheid en de erkenning van stijlen ligt gevoelig.

Dhr. Smith, Satria Muda begrijpt de doelstelling van Stichting Asli niet: er is veel oud zeer jegens de NPSB. Is Stichting Asli wel of niet voor de NPSB?
Antwoord bestuur Asli: Stichting Asli is wel voorstander van de NPSB als bond, echter geen voorstander van het huidige bestuur.

Dhr. Bovelander, PPSN Padjadjaran, vergelijkt Stichting Asli met een ANWB of wegenwacht: bedoeld om communicatie te bewerkstelligen en eenheid te creeëren.

Dhr. Gelissen, Pukulan Betawi: “Wat doet Stichting Asli als iemand een stijl heeft die ‘nergens op lijkt’?”
Antwoord bestuur Asli: Leden van de Dewan Guru en de Dewan Sesepuh vormen een toetsing- en toelatingscommissie. Een bepaald percentage moet in de stijl tot uiting komen. Het mag niet te ver afwijkend zijn.

Dhr. Kleeman, Naga Pencak Silat Zeeland: “Hoe denken de leden van de Dewan Guru over de stijlen?” Deze vraag wordt niet geheel begrepen. Dhr. Smith, Satria Muda: “Er moeten regels zijn, waar iedereen zich aan houdt. Het moet traditioneel zijn.” Dhr. Gelissen, Pukulan Betawi: “De stijl moet herkenbaar zijn.”

Dhr. Brandt, Satria Pusaka heeft een stijl uit Maleisië, echter in de naam van Stichting Asli wordt gesproken over Pencak Silat Indonesia.
Antwoord bestuur Asli: Dhr. Brandt is ook welkom omdat de PERSILAT ook Maleisië en Bruneï omvat.

Dhr. Groot, Satria Gaya vraagt respect voor alle personen die denken Pencak en Silat uit te dragen. Sommigen komen er later achter dat hetgeen hun leraar heeft verteld, niet waar is: Alles wat je hebt geleerd, is meegenomen.

Dhr. Amirrudin, Shaolin Kempo Tjabang Serak is van mening dat de adat en Garuda eenheid niet aanwezig is onder de deelnemers. Er wordt gesproken over stijl en wat authentiek is en hij mist de saamhorigheid en broederschap. Ook vraagt hij om een kalender.
Antwoord bestuur Asli: Bij de opleidingen van Stichting Asli komen deze aspecten ook aan bod: beleefdheidsnormen, ethische normen, adat.

De laatste vraag stelt Dhr. Gelissen: hij wil een aanvraag neerleggen bij de examencommissie.

Dhr. Kessing, Perguruan Manyang, geeft een compliment aan Panca Sila, Satria Gaya en Naga Pencak Silat voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering. 

Voortzettingen activiteiten
Stichting Asli zal t.z.t. met een kalender komen. Voorlopige activiteiten:

 • 7 oktober: Festival Seni Budaya Roermond door P.S.O. Satria Pusaka in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond. Naast Pencak en Silat is er ook wayang en Balinese dans te zien.
 • 4 november wedstrijd Tanding Jeugd door Perguruan Manyang.
 • 2 december wedstrijd Tanding junior/ senior door Perguruan Manyang.

  Bij deze twee wedstrijden zijn naast Pencak en Silat ook andere stijlen aanwezig. De wedstrijd wordt wel met Pencak Silat regels gehouden. De afspraak is dat dhr. Bovelander als internationaal scheidsrechter bij de organisatie van deze wedstrijden wordt betrokken, ten einde de kwaliteit van de beoordeling te kunnen waarborgen.

 • Medio september zal er een festival plaatsvinden op de KBRI (Ambassade van Indonesia). Dit laat dhr. Supriyono van Merpatih Putih weten namens de attaché van cultuur. Het evenement zal georganiseerd worden in samenwerking met de Stichting Asli. De exacte datum zal nog worden bekendgemaakt.
Sluiting om 16.15u. Met dank aan een ieder die heeft geholpen met de opbouw en afbouw van de zaal. 
 
Notulen: mevr. drs. M.C. Govaarts

Presentielijst
 1. Dhr. M. Abrahamsz  Satria Muda
 2. Dhr. R. Alexander  Pukulan Betawi
 3. Dhr. J. Amirrudin  Shaolin Kempo Kwoon Waai
 4. Dhr. C. Bergmans  Panca Sila
 5. Dhr. O. Blancquaert  Panglipur
 6. Dhr. E. Bovelander  PPSN Padjadjaran
 7. Dhr. R. Brandt  Satria Pusaka
 8. Dhr. G. Copic B.A.  PAMUR Kombinasi Tjimande T.K.K.D.H.B.
 9. Dhr. drs. A. Djadoenath PAMUR Kombinasi Tjimande T.K.K.D.H.B.
 10. Dhr. E. van Essen  Paguron Mande Muda Mawar Suci
 11. Dhr. D. Franklin  Shaolin Kempo Kwoon Waai
 12. Dhr. T. Gelissen  Persatuan Satria - Pukulan Betawi
 13. Dhr. J.E. van der Geugten PD Senam
 14. Mevr. drs. M. Govaarts PAMUR Kombinasi Tjimande T.K.K.D.H.B.
 15. Dhr. P. Groot   Satria Gaya
 16. Dhr. G. de Groot  Tri-Bhakti
 17. Dhr. L. Gubbels  Satria Pusaka
 18. Dhr. E. Hendriksma  Manyang
 19. Dhr. J. van Hout  Satria Gaya
 20. Dhr. C.D. Kessing  Manyang
 21. Dhr. Kakerissa  Panca Sila
 22. Dhr. A. Kleeman  Naga Pencak Silat
 23. Dhr. E. Kleeman  Naga Pencak Silat
 24. Dhr. R. Kleeman  Naga Pencak Silat
 25. Dhr. R. Lataster  Manyang
 26. Dhr. drs. H. Otgaar  Panca Sila Maastricht
 27. Dhr. G. de la Rambelje PPS Pengendalian Daya
 28. Mevr. M. Reijnders  Naga Pencak Silat
 29. Dhr. D. Sin   Shaolin Kempo Kwoon Waai
 30. Dhr. C.E. Smith  Satria Muda
 31. Dhr. S. Steenvoorden Satria Muda
 32. Dhr. Ph.J.C. Tönjes  PAMUR Kombinasi Tjimande T.K.K.D.H.B.
 33. Dhr. H. Tulalessy  Paguron Mande Muda Mawar Suci
 34. Dhr. N. Vodegel  Satria Gaya
  Naar boven
  Terug naar verslagen