Stichting ASLI
Algemene Stijlleiders, Leraren en Instructeurs

een culturele belangenorganisatie in de Pencak Silat Indonesia

Terug naar verslagen
Notulen vergadering Dewan Sesepuh

zondag 20-05-2007 ten huize van dhr. Kneefel te Amsterdam. 
Aanwezig:
Dhr. Kneefel
Dhr. Tönjes
Dhr. Vink
Dhr. Theuvenet
Dhr. Bovelander (gast)
 
Afgemeld: Dhr. Drijssen

Aanvang: 12.20u
 
Dhr. Tönjes bedankt dhr. en mevr. Kneefel voor de ontvangst en de heerlijke maaltijd. Redenen voor deze bijeenkomst:

  1. Dhr. De Groot heeft, na een uitgebreide briefwisseling, zijn samenwerking opgezegd met de voorzitter van de NPSB. Hij heeft moeite gedaan om weer samenwerking met de NPSB te krijgen, op verzoek van de president PERSILAT. Dhr. De Groot heeft verschillende alirans benaderd en zichzelf aangemeld bij de NPSB, echter de aanvraag wordt genegeerd en verkiezingen worden uitgesteld. Bovendien hebben Dhr. Kessing en Dhr. Smith reeds diverse evenementen georganiseerd buiten de NPSB. Echter de bond kan niet ontbonden worden.

  2. De belangrijkste aanleiding voor deze vergadering is echter een bijeenkomst in Limburg met verenigingen uit het Zuiden bij dhr. Brandt te Roermond thuis, waarbij Dhr. Tönjes als vertegenwoordiger van de Dewan Sesepuh en de Stichting Asli was uitgenodigd. Hier is problematiek besproken omtrent de verenigingen P.O. die onzekerheid hebben aangaande hun bestaansrecht. Sinds hun leraar is gestopt, lijkt het alsof er geen houvast is aan een officiële stijl. Dhr. Tönjes zou graag deze leerlingen via de Dewan Sesepuh en de Stichting Asli willen helpen.

1) Actie Stichting Asli 
De discussie ontstaat of de Asli een schaduwbond is. Een stichting kan geen bond zijn, want een bond heeft leden en een stichting niet. Een stichting heeft wel belanghebbenden en kan ook verenigingen bij elkaar verzamelen. Deze verenigingen zouden dan donateur zijn.

Dhr. Vink is van mening dat het tijd is voor de Stichting Asli om actie te ondernemen. Er is al moeite gedaan om een lijst op te stellen van Pencak Silat verenigingen in Nederland. Echter deze verenigingen hebben al lange tijd niets gehoord. Dhr. Tönjes verklaart dat dit het gevolg is van de acties om de samenwerking met de NPSB weer te bewerkstelligen, die veel tijd in beslag hebben genomen. Hierdoor is een vergadering op de ambassade, waarbij overleg zou zijn met de NPSB, uitgesteld. Echter hij is ook van mening dat het nu tijd is om te handelen.

Dhr. Tönjes is van plan wedstrijden Seni en Olah Raga te organiseren binnen de Asli. De concurrentie met de NPSB is geen probleem, omdat de samenwerking is geboycot. In die zin zou de Asli een ‘schaduwbond’ zijn. De bedoeling is het huidige bestuur te beconcurreren, zodat er plaats zou worden gemaakt voor een nieuw, gezond bestuur (het huidige bestuur heeft slechts een voorzitter en een secretaris en bestaat uit twee personen hetgeen niet voldoet aan de wettelijke eisen). Uiteindelijk zou de Asli wel willen samenwerken, indien het bestuur van de NPSB verandert.

Dhr. Bovelander brengt in dat er ook een andere wijze is om verandering van het bestuur te bewerkstelligen: Indien iedereen lid wordt en de voorzitter eruit stemt, zou dit geregeld zijn. Echter de anderen brengen in dat het huidige bestuur de verkiezingen steeds uitstelt, veel verenigingen het lidmaatschap niet willen/ kunnen bekostigen en andere verengingen steeds instemmen maar achteraf klagen.

Er wordt besloten om niet meer te luisteren naar de president PERSILAT, omdat de aanwezigen hun vertrouwen in hem hebben verloren door eerdere teleurstellende ervaringen. 

Dhr. Bovelander stelt voor om iedereen die zich bij de Stichting Asli heeft aangemeld een brief te sturen en samen met hen tot een plan te komen voor het organiseren van activiteiten. Om deze verenigingen te vragen waar zij behoefte aan hebben. Er zijn tientallen personen die interesse hebben in de Asli: doe hun een voorstel. Het maakt niet uit of zij lid zijn van de NPSB. Wat Dhr. Bovelander zelf zou willen is het laten zien en uitdragen van Pencak Silat. Ook is hij bereid om instructies te geven over de internationale criteria van de wedstrijden: tunggal/ ganda/ regu. En om uitleg te geven over het traditionele aspect.
 

Samengevat:
De Asli is tot nu toe niet in staat geweest om resultaten te boeken. Vanaf nu gaat dat veranderen middels:

  • ondersteuning aan verenigingen die het initiatief nemen in alles wat met Seni te maken heeft.

  • Informatie en opleiding in Tanding/ Tunggal/ Ganda/ Regu (TTGR), de opvang van leraren en stijlleiders. Rob Brandt organiseert een activiteit in november: kan tijdens dit evenement tijd worden ingelast voor uitleg?

  • Na Kessing zelf een activiteit te organiseren i.s.m. andere verenigingen: de organisatie wordt door de verenigingen zelf gedaan.

De Dewan Sesepuh kan informeren bij de PERSILAT waarom Dhr. Bovelander uit zijn functies ontheven is en wat zijn status nu is.

Op 3 juni kan in Hoofddorp aan de juryleden verteld worden wat de Stichting Asli van plan is.
 

2) Bijeenkomst in het Zuiden
 
Betreffende het tweede punt, de bijeenkomst in het Zuiden: Zie het verslag van de bijeenkomst ten huize van dhr. Brandt te Roermond, welke reeds is verzonden, in het bijzonder punt 3: brondiscussie.

Een pencak silat vereniging zou een bron zou moeten hebben, wil het erkend worden door de stichting Asli. Indien een vereniging niet in het bezit is van een bron, zou volgens de Dewan Sesepuh de keuze gemaakt kunnen worden:

  • Willen ze hun naam behouden? Dan moet gecheckt worden of hun stijl overeenkomt met de stijl in Lumajang. Deze plaats ligt dicht bij Probolinggo, de geboorteplaats van dhr. Tönjes.

  • Willen ze zich bij een geheel andere stijl aansluiten?

  • Willen zij een nieuwe stijl creëren?

Een nieuwe stijl creëren zal niet formeel kunnen zijn, wil men aan traditionele Pencak of Silat doen. Dhr. Tönjes betreurt het dat er leerlingen zijn die een stijl trainen die geen bron heeft: zij kunnen er niets aan doen omdat hun leraar verantwoordelijk is.

Het voorstel is om als Dewan Sesepuh hen apart nog een keer uit te nodigen met Rob Brandt erbij. En er is ook ’n voorstel om samen met de vereniging van Rob Brandt, PAMUR Kombinasi en Mande Muda Mawar Suci een activiteit rondom het traditionele gebeuren te organiseren in Eindhoven. 

Op de bijeenkomst werd ook gesproken over de onderlinge verdeeldheid tussen Setia Hati verenigingen. Dhr. Tönjes vindt dat er niet individueel hulp moet worden verleend, maar als groep. Als ze akkoord gaan met het verzoek, moeten ze hiervoor tekenen. Echter voorlopig wordt hier niets mee gedaan.
 

Rondvraag
Dhr. Bovelander: De begrafenis van René Kempenaar was indrukwekkend. Ook hij had nog leerlingen die waren aangesloten bij P.O. Lumajang. Het is wellicht beter deze personen ook uit te nodigen, indien er gesproken gaat worden.

En Harry Masfar is ernstig ziek. Hij zoekt mensen om mee te trainen, om zijn stijl (Pukulan Betawi) door te geven. De Dewan Sesepuh vindt dat Dhr. Masfar zelf hiervoor mensen moet zoeken vanuit Den Helder.

Dhr. Tönjes: Hij heeft in zichzelf de PERSILAT al afgeschreven en hij heeft hier hartzeer van. Verder is hij vandaag toch gekomen, ondanks dat hij een griep onder de leden heeft, waardoor hij niet optimaal kon functioneren. 
Sluiting 15.30 uur (inclusief lunchpauze). 
Notulist: Mevr. Drs. M.C. Govaarts.

Terug naar verslagen
Naar boven