Stichting ASLI
Algemene Stijlleiders, Leraren en Instructeurs

een culturele belangenorganisatie in de Pencak Silat Indonesia

Home

"ASLI" is een afkorting van: Algemene Stijlleiders, Leraren en Instructeurs. De doelstelling van de stichting is om alle leraren (guruīs), voorvechters (pendekars), stijlleiders (pempinan bentuk) en trainers/ instructeurs (pelatihs) tot eenheid te brengen. Dit moet er toe leiden dat er meer broederschap en gemeenschapszin binnen de verbreiding van de edele verdedigingskunst komt. De stichting wil ondersteuning geven in het uitgeven van licentiebewijzen voor instructeurs en in de ontwikkeling en uitvoering van examens. Dit in overleg met de verschillende moederorganisaties in IndonesiŽ en de IPSI.

Stand van zaken
Stichting ASLI 

Stichting ASLI bestaat, sinds de oprichting, vijf jaar. Hier volgt een samenvatting over de huidige stand van zaken.

1. Aan de oprichting zijn verschillende besprekingen vooraf gegaan met guruís in Nederland. De Dewan Sesepuh heeft een belangrijke rol gespeeld alsmede een aantal leraren in de pencak silat, waaronder bapak Kessing, bapak Tulalessy, bapak Umarella, bapak Van der Geugten, saudara Brandt, saudara C. Smith, en anderen. Excuses aan degenen die ik hier, onterecht, onvermeld laat. Via deze guru's is er een uitgebreide mailinglijst ontstaan. Verenigingen hebben zich als belanghebbende aangemeld en ook andere verenigingen erbij betrokken. Stichting ASLI heeft via mond op mond informatie haar bekendheid verkregen. Doelstelling is immers versterking van de gezinsband tussen verenigingen onderling. Stichting ASLI komt op voor de belangen van Pencak Silat leidinggevenden die zich bij de stichting hebben laten registreren. Ingeschrevenen zijn zowel NPSB leden als niet NPSB leden. 
 
2. Als blijk van goede verstandhouding en gezinsband, zijn sinds de oprichting van Stichting ASLI verschillende activiteiten georganiseerd. In het noordelijk deel van Nederland door Perguruan P.S. Manyang en door P.S. Satria Muda en in zuid-Nederland door Perguruan Seni Silat Satria Pusaka. De nadruk is hierbij komen te liggen op seni beladiri activiteiten, aangezien de NPSB hier weinig aandacht aan besteedt. Tijdens deze activiteiten is bekendheid gegeven aan Stichting ASLI. De georganiseerde wedstrijden en festivals zijn ondersteund door de Dewan Sesepuh en de Dewan Guru die zitting hebben in de stichting. De Dewan Guru is ontstaan uit de Stichting ASLI. Guruís met een bron in IndonesiŽ kunnen zich hiervoor aanmelden. De afkorting ASLI betekent immers Algemene Stijlleiders, Leraren en Instructeurs. En letterlijk is het woord Ďaslií de Indonesische term voor Ďauthentiekí. 
 
3. De IPSI, de PERSILAT en de Ambassade der Republik Indonesia, afdeling onderwijs en culturele zaken, zijn op de hoogte van het bestaan van Stichting ASLI en voorzien van de notariŽle akte die in het Indonesisch vertaald is. Er is geen bezwaar gekomen, in tegendeel. Stichting ASLI heeft goede contacten met de IPSI en met de KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia, wat betekent: Ambassade der Republik Indonesia). Verder hebben Bapak George de Groot , medeoprichter van Stichting ASLI, en bapak Notosoejitno, assistent van de president PERSILAT, een boek geschreven: het eerste deel van het boek PENCAK SILAT, de Indonesische zelfverdedigingskunst. Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met de PERSILAT en dit toont de betrokkenheid van Stichting ASLI met de PERSILAT. Doelstelling van Stichting ASLI is namelijk kwaliteitshandhaving en dit boek draagt uiteraard hiertoe bij. Op pag. 73 staat tegen welke achtergrond Stichting ASLI is opgericht. 
 
4. De Stichting kent, volgens de statuten, geen discriminatie. Stichting ASLI geeft adviezen aan pencak silat organisaties die geen bron hebben in IndonesiŽ en bemiddelt tussen organisaties in Nederland en in IndonesiŽ. Stichting ASLI heeft namelijk als doel om 'wilde' pencak silat activiteiten die mogelijk de naam Pencak Silat in diskrediet brengen terug te dringen en kwaliteit te waarborgen. 
 
Ook is de stichting geen concurrent van de NPSB. Alhoewel Stichting ASLI bij oprichting van plan is geweest om pencak silat scholen op te vangen die zich uit onvrede uit de NPSB hebben teruggetrokken (Dit is ook op pag. 73 van het boek ĎPencak Silatí vermeld). Toch is de stichting een verrijking, omdat de nadruk ligt op seni beladiri, hetgeen de NPSB grotendeels heeft laten liggen. En mocht de tijd komen dat er een aanvaardbare verhouding ontstaat tussen de NPSB en Stichting Asli, dan zal de stichting het NPSB lidmaatschap aanbevelen bij haar belanghebbenden. 
 
Het boek íPENCAK SILAT, de Indonesische Zelfverdedigingskunstí is onder andere verkrijgbaar via de volgende link:
http://www.wb-indonesia.com/kk_600000.html of http://www.vanstockum.nl/product/11200881/Pencak-Silat-De-Indonesische-Zelfverdedigingskunst.html of bij Stichting Warisan Budaya Indonesia, 024-3442523.

Met voorkennis van het bestuur, 
Salam Hormat Pesilat. 
 
Drs. Mickelle Govaarts. 
Waarnemend secretaris Stichting ASLI.

Home