Stichting ASLI
Algemene Stijlleiders, Leraren en Instructeurs

een culturele belangenorganisatie in de Pencak Silat Indonesia

Home
 
Bestuur
 
Pencak & Silat
 
Verslagen
 
Agenda
 
Contact
 
Links
 
Boek
Oprichters:
Voorzitter: Guru Besar Ph.J.C. Tönjes
  P.P. & S. PAMUR Kombinasi Tjimande T.K.K.H.B.
  Brederolaan 97

  5615 KH Eindhoven
  040-2525439
   
Secretaris: Guru Besar G.F. de Groot
  P.P.S. Tri-Bhakti
  Zwanenveld 53/33
  6538 VP Nijmegen
  024-3442523
 
Penningmeester: Mevr. V. Van Doormalen
  P.P. & S. PAMUR Kombinasi Tjimande T.K.K.H.B.
  Eindhoven
  Informatie over de oprichting:
In de jaren ’80 is guru besar Tönjes medeoprichter geweest van de NAPSI, de Nederlandse Associatie Pencak Silat Indonesia. Dit was de voorloper van de huidige Nederlandse Pencak Silat Bond (NPSB). Deze NAPSI was op verzoek van de Persilat in Indonesië opgericht en erkend door de Nederlandse Federatie Oosterse Gevechtskunst (FOG). Guru besar Tönjes zegt hierover: «Op nationaal, Europees en wereldniveau stonden wij hoog aan geschreven. Er werd zelfs voor de seni een gouden medaille gewonnen op wereldniveau. Maar het allerbelangrijkste is dat de verstandhoudingen en samenwerking onnoemelijk goed was. Er was echt sprake van broederschap en gemeenschapszin binnen de kepala alirans, guru’s, pelatihs alsook de lagere gegradueerde pesilats. Zoals ook wordt bedoeld in het streven ter verbreiding van onze culturele Edele Verdedigingskunst Pencak Silat Indonesia.»

De NAPSI resulteerde uiteindelijk samen met de BPSI in de NPSB. Naargelang door de jaren wisselingen van NPSB bestuursleden hebben plaatsgevonden, zijn ook de beleidsvoeringen veranderd. Het accent werd door de NPSB meer gelegd op de sport (wiraloka) dan op de seni (wiragana). Dit heeft volgens een aantal guru’s en leden van de Dewan Sesepuh (de Raad van ouderen) de verstandhouding, samenwerking en broederschapsband verstoord. Met als resultaat dat een aantal verenigingen zich heeft uitgeschreven bij de NPSB.

Aan de Dewan Sesepuh zijn enkele klaagbrieven verzonden van leden die actie willen ondernemen om de samenwerking en sfeer te verbeteren. Daarnaast wordt er bij elke ontmoeting van kepala Alirans (stijlleiders), bijvoorbeeld bij feestelijke gelegenheden, gediscussieerd over de problemen bij de NPSB.

Voor guru besar Tönjes was de maat vol toen er op woensdag 5 februari 2003 een bijeenkomst werd georganiseerd ter ere van de kennismaking met de nieuwe ambassadeur Z.E. Bapak Muhamed Yusuf. De heer Kessing stelde hem de vraag of er nog een Dewan Guru (naast de Dewan Sesepuh) opgericht zou worden. Tönjes voelde zich hierdoor, zoals hij zelf zegt, «opgefokt». Als gevolg daarvan heeft hij met guru besar De Groot telefonische afspraken heeft gemaakt om de reeds geplande belangen organisatie culturele verdedigingskunst op te richten, onder de naam stichting ASLI.

De notariële akte dateert van 16 april 2003 te Waalre. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant. De Dewan Sesepuh is hiermee akkoord gegaan.
Naar boven